Antónimos de abrazar Definicion de abrazar

alejar Definicion de alejar
golpear Definicion de golpear
rechazar Definicion de rechazar
soltar Definicion de soltar

http://www.antonimos.net/abrazar