Antónimos de maleta Definicion de maleta

apto Definicion de apto
hábil Definicion de hábil
inteligente Definicion de inteligente
listo Definicion de listo
sagaz Definicion de sagaz
ágil Definicion de ágil

http://www.antonimos.net/maleta