Antónimos de nitido Definicion de nitido

asqueroso Definicion de asqueroso
difuso Definicion de difuso
impreciso Definicion de impreciso
impuro
incierto Definicion de incierto
indeterminado
nebuloso
opaco Definicion de opaco
oscuro Definicion de oscuro
sucio Definicion de sucio

http://www.antonimos.net/nitido