Antónimos de recolectar Definicion de recolectar

arar Definicion de arar
derrochar Definicion de derrochar
extender
pagar Definicion de pagar
sembrar Definicion de sembrar

http://www.antonimos.net/recolectar